Loopbaan

CoachIT.nl heeft CoachFrame ontwikkeld, een aanpasbare HR standaard voor loopbaanontwikkeling in ICT.

CoachFrame bestaat o.a. uit een standaard functiehuis en salarishuis met honderden functieomschrijvingen, methodes en formulieren voor loopbaan- en beoordelingsgesprekken, een medewerkerstevredenheidsonderzoek en motivatietesten.

Bij loopbaanontwikkeling staat het Persoonlijk Ontwikkelingsgesprek centraal: hoe optimaal gebruik te maken van eigenschappen en competenties van medewerkers. Waar liggen groeikansen en wat wil de medewerker de komende jaren bereiken? Hoe daar te komen en hoe kan de manager/coach hier assisteren? In deze gesprekken ontstaat een beter inzicht in de ‘fit’ met de huidige functie en de gewenste en bereikbare doelen in de toekomst. Die worden vastgelegd in een Persoonlijk Ontwikkelings Plan (POP), eventueel aangevuld met een apart Trainingsplan. Realistisch, met concreet haalbare doelen: wanneer willen we wat bereiken? Deze tool versterkt de samenwerking en het onderling vertrouwen en is voor medewerker en organisatie het middel om optimaal profijt te halen uit de onderlinge relatie.

Tijdens de jaarlijkse Jobcoaching spreken beide partijen over de doelstellingen voor het komende jaar, het afgelopen jaar wordt geëvalueerd. Het management versterkt zijn commitment door een beoordeling, gebaseerd op de (jobcoachings-) afspraken van het afgelopen jaar en de Functieomschrijving.

Het Functiehuis bevat alle functieomschrijvingen, verdeeld in functiefamilies. Het geeft een overzicht van de carriere mogelijkheden en persoonlijke groei die nodig is om nieuwe functies te bereiken. CoachFrame bevat honderden functieomschrijvingen voor alle IT functies, toegepast bij verschillende ICT bedrijven.

Het Salarishuis onstaat uit de gewogen functies en hun bijbehorende salarisschalen. Hiermee wordt het inzichtelijk waarom een bepaalde functie in een bepaalde salarisrange ligt. En kan het salarishuis ieder jaar worden vergeleken met en aangepast aan de salaris ontwikkelingen in de markt.

Soms wordt een Skillmatrix ingezet. Deze bevat alle individuele kennis van de (ICT) medewerkers, vaak door henzelf up-to-date gehouden, waardoor bijvoorbeeld snel te bepalen is wie er voor welke opdracht het best kan worden ingezet. Tenslotte kan een neutraal medewerkerstevredenheidsonderzoek helpen bij het versterken van de band tussen organisatie en medewerker.