PAPI: What makes you tick?

 

Coachit.nl is gecertificeerd professional PAPI™ (en Logiks) met 8 jaar ervaring.

 

Om goed in je rol (vel?) te zitten is het van belang om te weten waar je behoeftes liggen en hoe we ons zelf graag zien (percepties, ‘rollen’).  

PAPI™ (Personality And Preference Inventory) onderzoekt via een wetenschappelijk onderbouwde lijst van vragen (geen test) deze drijfveren. 

 

Kortom: ‘What makes you tick’. 

 

PAPI geeft suggesties waar bij een functie of vacature onze behoeftes beter aansluiten en waar minder.

De uitgebreide PAPI™ rapportage blijkt in de praktijk zeer herkenbaar en passende eigenschappen en mogelijke ontwikkelpunten worden duidelijk becommentarieerd.

Een uitgebreid coachingsrapport geeft aan wat je zou kunnen doen/ontwikkelen om beter in een functie te komen.

Voor de PAPI professional is er het interactieve Dynamic report: door op een kenmerk te klikken zie je potentieel sterke punten, ontwikkelgebieden en tips.

Ook wordt een feedback rapport gegenereerd met  een – voor iedereen begrijpelijk- verslag.

Bij de PAPI Leiderschap versie wordt een apart salesrapport en managementrapport gegenereerd waar voor die functie (of situatie) de behoeftes en rollen worden bekeken.

Tenslotte is er een Motivatoren/Demotivatoren rapport en een Competentierapport (mogelijke competenties dus gedrag en kennis die ontwikkeld kan zijn of worden).

 

Er zijn 2 PAPI versies:

 

De PAPI I (Ipsatief) versie vergelijkt de voorkeuren binnen jezelf: door ze in volgorde belangrijk/onbelangrijk te zetten ontstaat er een rangorde.  

Coachit gebruikt deze versie bij coaching en persoonlijke ontwikkeling.

  

Voor werving, groepsanalyse en team building gebruiken we de N (Normatief) versie. 

Hier worden de scores afgezet tegen de scores van eerdere respondenten in soortgelijke functies. 

Onderlinge vergelijking is nu mogelijk (‘wat is je sterkte’). 

Bij werving en selectie kan worden beoordeeld of de gevraagde eigenschappen voldoende aanwezig zijn bij de sollicitanten.

Bij teambuilding en competentiemanagement kunnen b.v. de PAPI profielen van de teamleden over elkaar heen worden gelegd waardoor de verschillende werkstijlen en de sterke/ontwikkelpunten van het team gevisualiseerd worden. Hierdoor krijgt men beter inzicht in mogelijke conflicten en verbeteringen in het team en dat niet alleen op gevoel maar op basis van een methodistisch en betrouwbaar raamwerk. PAPI  werd ontwikkeld door Dr. Max Kostick aan het begin van de jaren zestig van de vorige eeuw en wordt nu door meer dan 1000 organisaties over de hele wereld in 20 talen gebruikt.